Rửa Thiết Bị Điện Tử, SMT

Các giải pháp làm sạch của ZESTRON được đặc biệt phát triển cho các ngành công nghiệp công nghệ cao nơi yêu cầu mức độ sạch cao nhất. ZESTRON cung cấp từng dòng sản phẩm làm sạch dựa trên từng công nghệ khác nhau cho SMT cũng như sản xuất điện tử công suất.
Các công nghệ làm sạch VIGON, ATRON và ZESTRON có thể được kiểm tra miễn phí tại một trong sáu Trung tâm Kỹ thuật của Zestron ở Châu Âu, Châu Mỹ và Châu Á.

Giải pháp sản phẩm:

  • Được phát triển cho yêu cầu làm sạch cao nhất
  • Khả năng thích ứng vật liệu tuyệt vời
  • Đáp ứng tất cả các chuẩn an toàn và sức khỏe
  • Tuân theo REACH, RoHS/WEEE